บริษัท ไทย แปซิฟิค บรรจุภัณฑ์ จำกัด
โทร 02-462-8452, 062-379-7969
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

 

ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร ผนวกกับความเชี่ยวชาญ และความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก สิ่งเหล่านี้ ทำให้บริษัทไทยแปซิฟิค บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีเครื่องพิมพ์ระบบ FLEXOGRAPHY สีน้ำที่ทันสมัย 3 ไลน์การผลิต มี DieCutting Machine เพื่อรองรับงานไดคัททุกประเภท อีกทั้งยังให้บริการในสินค้าประเภทไส้ฟัน แผ่นรอง พาเลทกระดาษ รวมไปถึงกระดาษฉากกั้นมุม (หรือที่เรียกว่า Corner Guard) ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างแท้จริง

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กับทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ยึดถือการผลิตแต่ที่มีคุณภาพ การให้บริการที่แตกต่าง และการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มกำลัง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับท่านตลอดไป

 

 

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานอย่างตรงต่อเวลา บริหารงานด้วยความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

พันธกิจ

บริษัทจะผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

บริษัทจะเน้นการสร้างระบบและการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทจะบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตั้งมั่นในความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจะปฏิบัติตู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า รวมไปถึงลูกค้า เสมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งในครอบครัว