บริษัท ไทย แปซิฟิค บรรจุภัณฑ์ จำกัด
โทร 02-462-8452, 062-379-7969
  • th

ทำไมต้องเครื่องมือหนึ่ง


ทำไมต้องเครื่องมือหนึ่ง

ทำไมต้องเป็นเครื่องมือหนึ่ง

เราได้พบว่า ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกล่องกระดาษนั้น เวลาจะขยายหรือก่อตั้งโรงงานใหม่ จะเน้นหาเครื่องจักรมือสองเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีทัศนคติที่ว่า เครื่องจักรมือสองนั้นมีราคาถูก หรือคิดว่าก็ใช้เครื่องมือสองไปก่อนเดี๋ยวมีงานเยอะ มีกำไรแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ แต่หารู้ไม่ว่า เครื่องจักรมือสองนั้นจะตามมาด้วยการซ่อมบำรุงที่จุกจิก และไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าเมื่อไหร่เครื่องจะมีปัญหา อีกทั้งค่า Register การพิมพ์ที่สูง ทำให้รับงานพิมพ์สอดสีหรืองานพิมพ์ยากๆไม่ได้ รับได้แต่งานสีเดียว หรืองานไม่ได้พิมพ์ พลาดโอกาสในการเติบโต และการปิดการขายในอีกหลายรายลูกค้า

ในขณะที่เครื่องมือหนึ่งนั้น

- ใช้ประสิทธิภาพของเครื่องได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องปวดหัวกับการซ่อม และแก้งานเสียจากเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐาน

- ยกระดับคุณภาพงาน สามารถรับงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดปัญหาของเสีย

เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ